İnsan Kaynakları

Hızla gelişen ve değişen günümüz dünyasında rekabet üstünlüğünü sağlayabilmenin ön koşulu; tüm faaliyetlerin odağında olan İnsan Kaynaklarını doğru zamanda, doğru yerde, uygun yetkinliklerde ve profesyonelce istihdam etmektir. 


Çalışma İlkeleri
Erciyes Anadolu Holding ve Topluluk Şirketlerinin faaliyet alanlarıyla ilgili Türkiye ve Dünya pazarlarındaki güçlü konumunun temelinde, ortak amaç ve ilkelerin paylaşıldığı demokratik bir ortamla birlikte temel ahlaki ve insani değerlere sahip nitelikli insan kaynakları yatmaktadır.
 
Değerlerimiz;
  • Kurumsal ilke ve değerlerimize sahip çıkarız.
  • Şirketimizin amaç ve hedeflerini gerçekleştirebilmek için üzerimize düşeni en iyi şekilde yerine getiririz.
  • Her zaman şirketimizin haklarını ve çıkarlarını koruruz.
  • Hiçbir zaman şirketimize karşı sadakat ve dürüstlükten ödün vermeyiz.
  • Yeniliğe ve değişime açığız, yaşam boyu öğrenim temel felsefemizdir.
  • Çözüm odaklıyız, problemleri çatışma kaynağı olarak görmeyiz.
  • Doğru sonuca ulaşmak için işbirliği içinde takım ruhuyla çalışırız.
  • Güçlü ve zayıf yönlerimizi bilir yapıcı eleştirilere karşı olumlu yaklaşımda bulunuruz.

Erciyes Anadolu Holding'de Staj
Erciyes Anadolu Holding A.Ş. olarak; lise ve üniversite öğrencilerine sağladığımız staj olanağı ile öğrencilerin gelişimine destek verip iş hayatına hazırlarken, Şirketimizin gelecekteki potansiyel insan kaynağını belirlemeyi hedefliyoruz.Hem başarılı öğrencileri bünyemize kazandırmak hem de öğrencilerimize önemli tecrübeler sağlamak istiyoruz.